Vyhledávání

Možnost spolupráce

Naše potřeby dílů v dále uvedených komoditách se pohybují v počtech řádu stovek kusů až po desítky tisíc kusů za rok. Dodavatel s vysokou spolehlivostí a kvalitou však může získat i několik desítek typů dílů a tím zakázky značného objemu.

Najdete i vy svoji komoditu ?

 

Převážnou část materiálů a komponent pro naši výrobu kupujeme ve finálním stavu, což znamená, že po vstupní kontrole jsou bez dalšího opracování použity na montážních linkách.

Tento systém klade značné nároky na dodavatele jak po stránce logistiky, tak z hlediska dodržování kvality.

 

Stručně lze tento proces popsat takto:

  • vstupní jednání sdodavatelem s cílem

-         výměny základních informací o organizační struktuře budoucích partnerů

-         získání informací o jeho technologiích a systému řízení kvality

-         provedení vstupního auditu výrobních prostor a technologií

-         předložení první poptávky pro ověření cenové úrovně

  • v případě kladných závěrů ze vstupního jednání následuje

-         objednání vzorků vybraných dílů

-         komplexní kontrola dodaných vzorků

-         případná konstrukčně-technologická upřesnění

  • po kladném hodnocení dodaných vzorků a ujasnění potřebných detailů

-         je projednán s dodavatelem plán náběhu sériových dodávek

-         obdrží první závazné objednávky

-         začne týdně dostávat rolující výhled potřeb 

-         průběžně obdrží závazné objednávky v návaznosti na rolující výhled

 

Výsledkem procesu je tedy dodavatel, který je zařazen do naší databáze dodavatelů a který je následně účastníkem  poptávkových řízení dalších dílů příslušné komodity.

 

Každý dodavatel je průběžně sledován a hodnocen po stránce

-         dodržování termínů dodávek

-         kvality dodaných dílů

 

Hodnocení dodavatele výrazně ovlivňuje zadávání nových zakázek, případně jeho další spolupráci s naší firmou.

 

Pokud vás tyto řádky zaujaly a jste přesvědčeni, že i vy by jste mohli být našim dodavatelem, najděte si vaši komoditu a oslovte naše oddělení nákupu.

 

Hřídele pro elektromotory

Hliníkové odlitky

Litinové odlitky

Obrábění

Hledáme dodavatele

Pro naše produkty hledáme dodavatele materiálů a výrobce komponent.