Vyhledávání

Životní prostředí

Systém managementu životního prostředí je založen a řízen podle normy ISO 14001. Naše výrobky navrhujeme tak, aby v nich nebyly použity zdraví škodlivé látky a nevzniklo nebezpečí zhoršení životního prostředí u konečných uživatelů našich výrobků.

V tomto ohledu odpovídají naše výrobky směrnicím ROHS 2002/95/ES a 2002/96/ES. Současně navrhujeme výrobky tak, aby měly co nejnižší spotřebu, dlouhou životnost a byly recyklovatelné. Se stejnou filosofií přistupujeme i při výběru našich dodavatelů.

Životní prostředí v JULI Motorenwerk neustále zlepšujeme. Dbáme o to, aby nedocházelo k únikům olejů či jiných zdraví ohrožujících látek.

zelen-002.jpg zelen-003.jpg zelen-004.jpg zelen-005.jpg

Hledáme dodavatele

Pro naše produkty hledáme dodavatele materiálů a výrobce komponent.