Vyhledávání

Kontrola kvality

Systém managementu kvality elektromotorů pro potřeby manipulační techniky je založen a řízen podle normy EN ISO 9001:2008. Systém kvality je neustále prověřován interními audity.

Mezi hlavní činnosti managementu kvality patří výběr dodavatelů a jejich uvolnění pro dodávky do JULI. Abychom získali jen kvalitativně dobré dodavatele, provádíme u nich audity a pečlivě hodnotíme dodané první vzorky. Naší snahou je sladit jejich výstupní kontrolu s naší vstupní kontrolou, abychom do naší výroby uvolnili jen shodné dodavatelské výrobky.

V rámci návrhů nových výrobků provádíme konstrukční a technologické analýzy rizik, abychom včas zabránili konstrukčním a výrobním chybám. Spolupracujeme přitom s externími specializovanými laboratořemi a s vysokými školami.
Naši zákazníci vyrábějí manipulační techniku s pověstí vysoké kvality a životnosti a vyžadují po nás proto dodávky výrobků bez jakýchkoli vad. Proto jsou kompletní výrobky nebo jejich části neustále testovány. Máme k dispozici moderní zkušebny, CNC měřicí stroje, a to jak optické, tak i mechanické.

Naše výrobky dodáváme na přání s UL-certifikátem nebo s prohlášením o shodě podle směrnice Evropské unie 2006/42/EG. Zkoušky akreditovaných zkušeben prokázaly, že naše výrobky mohou být součástí koncových produktů nejen pro evropské, nýbrž i zámořské trhy.

1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg

Hledáme dodavatele

Pro naše produkty hledáme dodavatele materiálů a výrobce komponent.