Vyhledávání

Bezpečnost práce

Systém managementu bezpečnosti práce tvoří společně se systémem managementu kvality a managementu životného prostředí v JULI Motorenwerk jeden celek.

Tento integrovaný celek ovlivňuje vývoj a výrobu našich výrobků, a proto je na něj upřena hlavní pozornost. Chceme vyrábět dokonalé výrobky v kvalitním životním i pracovním prostředí. Chceme ale také zabránit vzniku úrazů při výrobě našich výrobků. Pracující v JULI Motorenwerk jsou pravidelně školeni. Našim cílem je nulový počet pracovních úrazů.

Součástí bezpečnostního managementu jsou pravidelné porady řízení rizik, jichž se zúčastňují zástupci státních orgánů ze zdravotnictví a z bezpečnosti práce.

Známé moderní metody řízení jako 5S a Kaizen snižují riziko úrazů při současném zvýšení produktivity práce a kvality výrobků.

vyroba-002.JPG vyroba-005.JPG vyroba-011.JPG vyroba-018.jpg

Hledáme dodavatele

Pro naše produkty hledáme dodavatele materiálů a výrobce komponent.